Ny forskning: jodsyra påverkar molnbildning i Arktis

Andrea Baccarini, Julia Schmale and Paul Zieger. Foto: EPFL, 2020.

Under 2018 genomfördes forskningsexpeditionen Arctic Ocean med isbrytaren Oden. Ett av målen för forskningen ombord handlade om att förstå hur moln bildas i Arktis. Med hjälp av data som samlades in under expeditionen publicerar nu forskare vid bland annat Stockholms universitet och schweiziska EPFL en artikel i Nature Communications.

Under 2018 genomfördes forskningsexpeditionen Arctic Ocean med isbrytaren Oden. Ett av målen för forskningen ombord handlade om att förstå hur moln bildas i Arktis. Med hjälp av data som samlades in under expeditionen publicerar nu forskare vid bland annat Stockholms universitet och schweiziska EPFL en artikel i Nature Communications.

Bildandet av moln är en av flera faktorer som kan ha betydelse för den snabbare uppvärmning som nu pågår i Arktis, två till tre gånger snabbare jämfört med övriga planeten. På global nivå har moln främst en kylande effekt, medan moln på låg nivå i Arktis kan ha en uppvärmande effekt på grund av att långvägsstrålning ”studsar” tillbaka till ytan.

– Den här uppvärmningseffekten är särskilt viktig under mörkare vintermånader när inget solljus är närvarande. Därför har moln stor betydelse för uppvärmningen av Arktis, men i vilken grad människans aktiviteter påverkar molnbildning är dock fortfarande mycket osäkert. En anledning till detta är att klimatmodeller har svårt att simulera dessa arktiska moln på låg nivå, säger Paul Zieger, biträdande professor vid Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet, och den som ledde forskningsprojektet om aerosolmolnprocesser ombord på isbrytaren Oden.

Kan bidra till förbättrade klimatmodeller

Teamet utvecklade en enkel modell för att förklara variationen av jodsyra i atmosfären, vilket till stor del beror på lokala meteorologiska förhållanden. De kunde beskriva hela händelsekedjan från hur nya partiklar bildas till att bli moln, det vill säga från gasmolekylen som ursprungligen skapar en partikel, till bildandet av molnkondensationskärnor som är viktiga för att bilda moln.

– Vi har kunnat visa att jod spelar en viktig roll i bildandet av nya partiklar över packisen. Dessa nybildade partiklar kan växa med bidraget från andra ångor till större partiklar som så småningom kan delta i molnbildning. Denna potentiellt viktiga process beaktas för närvarande inte helt inom de större jordsystemsmodellerna och därför kan vårt arbete förhoppningsvis bidra till att förbättra klimatmodeller.

Oden gör forskningen möjlig

Forskningsexpeditionen Arctic Ocean 2018 hade inte varit möjlig utan tillgång till ett till ett forskningsfartyg likt isbrytaren Oden, och fartyget är något som uppskattas av Paul Zieger.

– Vi hade inte kunnat nå den här avlägsna delen av vår planet utan ett fartyg som Oden. Dessutom har Oden en utmärkt infrastruktur och en fantastiskt hjälpsam besättning som är nödvändig för ett framgångsrikt forskningsprojekt. I framtiden hoppas vi ha fortsatt tillgång till forskningsfartyg av hög standard likt Oden för att fortsätta vår forskning om aerosol-moln-interaktioner vid båda polerna på vår planet.

Publiceringsdatum: 12 Okt 2020