Vad består arktiska moln och aerosoler av?

Vår arbetsplats var framför allt på Odens fjärde däck. Den röda schweiziskska containern med laboratorium till vänster om aerosollabbet där våra instrument fanns. Foto: Paul Zieger

Arktis genomgår just nu dramatiska förändringar till följd av människans påverkan på klimatet. Vi förstår ännu inte helt de processer som driver på de allt snabbare förändringarna, trots att de påverkar hela det globala klimatet och därmed väder, ekosystem och politik. Moln spelar en stor roll i det arktiska klimatsystemet och är en av de stora osäkerhetsfaktorerna för framtida prognoser. Vad är det som skapar moln och vad består dessa partiklar av? För att bättre förstå hur moln fungerar i ren luft ville vi göra våra mätningar nära Nordpolen, där det sedan tidigare finns väldigt lite data. Vi utförde experimenten i ett strategiskt utvalt tidsfönster då havet fryser för att undersöka hur partiklar i atmosfären förändras när årstiderna växlar.

Instrument för att fånga in luft installerade på Odens fjärde däck. Genom olika luftinsläpp togs prover på aerosolpartiklar, molndroppar och iskristaller
Instrument för att fånga in luft installerade på Odens fjärde däck. Genom olika luftinsläpp togs prover på aerosolpartiklar, molndroppar och iskristaller. Foto: Paul Zieger

Inom vårt projekt Aerosol-cloud interaction in the high Arctic installerade vi flera olika system för att ta in luft och undersöka kemin och fysiken hos aerosoler och molndroppar genom flera nya sorters mättekniker. Vi tittade till exempel på storlek, sammansättning och fördelning av partiklar med olika instrument. Dessa parametrar är mycket viktiga för att förstå molnbildning. Exempelvis fann vi att partiklar så små som några tiotals nanometer i diameter kan agera som molndroppskärnor i Arktis, vilket är relativt ovanligt på våra breddgrader. Vi fokuserade också på att undersöka nyligen bildade nanopartiklar. Resultaten blev många gigabyte med information, och att analysera allt kommer att hålla oss sysselsatta flera år framöver.

Paul Zieger
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), Stockholms universitet

Stöd

  • Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
  • Swiss Polar Institute
  • Bolincentret för klimatforskning
  • Vetenskapsrådet
  • Environment and Climate Change Canada
  • Stockholms universitet
  • Paul Scherrer Institute
  • Swiss National Science Foundation
  • Institute for Tropospheric Research (TROPOS)
  • Lunds universitet

Läs mer

Julia Schmale arbetar i den schweiziskska lab-containern. I bakgrunden instrument för att mäta aerosoler
Julia Schmale arbetar i den schweiziskska lab-containern. I bakgrunden instrument för att mäta aerosoler. Foto: Paul Zieger
Arktisk dimma 6 september 2018
Arktisk dimma 6 september 2018. Foto: Patrick Duplessis

Publiceringsdatum: 25 Sep 2018