What are High Arctic aerosols and clouds made of?

Our main working place on the 4th deck of Oden. The red Swiss lab-container to the left of the aerosol lab where our inlet systems and instrumentation were installed. Photo: Paul Zieger

Arktis genomgår just nu dramatiska förändringar till följd av människans påverkan på klimatet. Vi förstår ännu inte helt de processer som driver på de allt snabbare förändringarna, trots att de påverkar hela det globala klimatet och därmed väder, ekosystem och politik. Moln spelar en stor roll i det arktiska klimatsystemet och är en av de stora osäkerhetsfaktorerna för framtida prognoser. Vad är det som skapar moln och vad består dessa partiklar av? För att bättre förstå hur moln fungerar i ren luft ville vi göra våra mätningar nära Nordpolen, där det sedan tidigare finns väldigt lite data. Vi utförde experimenten i ett strategiskt utvalt tidsfönster då havet fryser för att undersöka hur partiklar i atmosfären förändras när årstiderna växlar.

Inlet systems installed on the 4th deck on Oden
Inlet systems installed on the 4th deck on Oden. The inlets were used to sample aerosol particles, cloud droplets and ice crystals. Photo: Paul Zieger

Support

  • Knut and Alice Wallenberg Foundation, Sweden
  • Swiss Polar Institute, Switzerland
  • Bolin Centre for Climate Research, Sweden
  • Swedish Research Council, Sweden
  • Environment and Climate Change Canada, Canada
  • Stockholm University, Sweden
  • Paul Scherrer Institute, Switzerland
  • Swiss National Science Foundation
  • Institute for Tropospheric Research (TROPOS), Germany
  • University of Lund, Sweden

More information

Inom vårt projekt Aerosol-cloud interaction in the high Arctic installerade vi flera olika system för att ta in luft och undersöka kemin och fysiken hos aerosoler och molndroppar genom flera nya sorters mättekniker. Vi tittade till exempel på storlek, sammansättning och fördelning av partiklar med olika instrument. Dessa parametrar är mycket viktiga för att förstå molnbildning. Exempelvis fann vi att partiklar så små som några tiotals nanometer i diameter kan agera som molndroppskärnor i Arktis, vilket är relativt ovanligt på våra breddgrader. Vi fokuserade också på att undersöka nyligen bildade nanopartiklar. Resultaten blev många gigabyte med information, och att analysera allt kommer att hålla oss sysselsatta flera år framöver.

Paul Zieger
Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES), Stockholm University

Julia Schmale working inside the Swiss lab-container with aerosol instrumentation in the background
Julia Schmale working inside the Swiss lab-container with aerosol instrumentation in the background. Photo: Paul Zieger
Arctic shallow fog on September 6, 2018.
Arctic shallow fog on September 6, 2018. Photo: Patrick Duplessis

Publishing date: 25 Sep 2018