Deltagare Synoptic Arctic Survey 2021

Chief Scientist

Pauline Snoeijs Leijonmalm

Pauline Snoeijs Leijonmalm

Stockholms universitet, Sverige

Chief Scientist för expeditionen. PI för arbetspaketen Mesopelagic fish och Microbial metabolism. Co-PI för arbetspaketet Phytoplankton.

Principal Investigators, PI´s

Pauline Snoeijs Leijonmalm

Pauline Snoeijs Leijonmalm

Stockholms universitet, Sverige

Chief Scientist för expeditionen. PI för arbetspaketen Mesopelagic fish och Microbial metabolism. Co-PI för arbetspaketet Phytoplankton.

Birthe Zäncker

Birthe Zäncker

The Marine Biological Association of the United Kingdom

PI för arbetspaket Microbial interactions.

Karin Holmfeldt

Karin Holmfeldt

Linnéuniversitetet, Sverige

PI för arbetspaket Polar viruses, shore-based. 

Johan Wikner

Johan Wikner

Umeå universitet, Sverige

PI för arbetspaket Arctic prokaryotes. 

Hanna Farnelid

Hanna Farnelid

Linnéuniversitetet, Sverige

PI för arbetspaket Picophytoplankton. Co-PI för Phytoplankton.

Samuel Hylander

Samuel Hylander

Linnéuniversitetet, Sverige

PI för arbetspaket Zooplankton, shore-based. 

Helen Coxall

Helen Coxall

Stockholms universitet, Sverige

PI för arbetspaket Zooplankton, shore-based. 

Michael Tjernström

Michael Tjernström

Stockholms universitet, Sverige

PI för arbetspaket Arctic climate Across Scales, shore-based. 

Céline Heuzé

Céline Heuzé

Göteborgs universitet, Sverige

PI för arbetspaket Deep water hydrography, shore-based. 

Brett Thornton

Brett Thornton

Stockholms universitet, Sverige

PI för arbetspaket Trace gas biogeochemistry.

Christian Stranne

Christian Stranne

Stockholms universitet, Sverige

PI för arbetspaket Mid-water acoustics, shore-based.

Damian Arévalo-Martínez

Damian Arévalo-Martínez

Helmholtz Centre for Ocean Research, Tyskland

PI för arbetspaket Trace gases cycling.

Toste Tanhua

Toste Tanhua

PI för arbetspaket Ventilation and anthropogenic carbon, shore-based. 

Adam Ulfsbo

Adam Ulfsbo

Göteborgs universitet, Sverige

PI för arbetspaket Carbon and tracer chemistry.

Forskare

Hauke Flores

Hauke Flores

Alfred Wegener Institute, Tyskland

Arbetspaket Mesopelagic fish.

Nicole Hildebrandt

Nicole Hildebrandt

Alfred Wegener Institute, Tyskland

Arbetspaket Mesopelagic fish.

Serdar Sakinan

Serdar Sakinan

Wageningen Marine Research, Nederländerna

Arbetspaket Mesopelagic fish.

Clara Perez Martinez

Clara Perez Martinez

Linnéuniversitetet, Sverige

Arbetspaket Microbial metabolism.

Claudia Morys

Claudia Morys

Stockholms universitet, Sverige

Arbetspaket Microbial metabolism.

Dennis Amnebrink

Dennis Amnebrink

Linnéuniversitetet, Sverige

Arbetspaket Arctic prokaryotes.

Ashish Verma

Ashish Verma

Umeå universitet, Sverige

Arbetspaket Arctic prokaryotes.

Elin Lindehoff

Elin Lindehoff

Linnéuniversitetet, Sverige

Arbetspaket Picophytoplankton.

Lisa Winberg von Friesen

Lisa Winberg von Friesen

University of Copenhagen, Denmark

Arbetspaket Phytoplankton.

Prune Leroy

Prune Leroy

Sveriges lantbruksuniversitet, Sverige

Arbetspaket Phytoplankton.

Clare Bird

Clare Bird

University of Stirling, United Kindom

Arbetspaket Planktonic foraminifera.

Anna Lunde Hermansson

Anna Lunde Hermansson

Chalmer tekniska högskola, Sverige

Arbetspaket Carbon and tracer chemistry.

Amanda Nylund

Amanda Nylund

Chalmers tekniska högskola, Sverige

Arbetspaket Carbon and tracer chemistry.

Marcus Sundbom

Marcus Sundbom

Stockholms universitet, Sverige

Arbetspaket Carbon and tracer chemistry.

Yannis Arck

Yannis Arck

Heidelberg University, Tyskland

Arbetspaket Ventilation and anthropogenic carbon.

Peihang Xu

Peihang Xu

University of Southern Denmark, Danmark

Arbetspaket Ventilation and anthropogenic carbon.

Guanlin Li

Guanlin Li

Helmholtz Centre for Ocean Research, Tyskland

Arbetspaket Trace gases cycling.

Caroline Bringensparr

Caroline Bringensparr

Stockholms universitet, Sverige

Arbetspaket Mid-water acoustics.

Carlos Castro

Carlos Castro

Stockholms universitet, Sverige

Arbetspaket Mid-water acoustics.

Sonja Murto

Sonja Murto

Stockholms universitet, Sverige

Arbetspaket Arctic climate Across Scales.

Kimberley Bird

Kimberley Bird

The Marine Biological Association of the United Kingdom

Arbetspaket Microbial interactions.

Polarforskningssekretariatet

Maria Samuelsson

Maria Samuelsson

Koordinator