Isbrytaren Oden på expedition vid norra Grönland
Isbrytaren Oden på expedition vid norra Grönland. Foto: Ida Kinner

EURASIAN ARCTIC C4 2023

På grund av situationen i Ukraina har planeringen av expeditionen EURASIAN ARCTIC C4 2023 med det geografiska område som beskrivs i utlysningen stoppats. Information om eventuella alternativa planer för en IB Oden-expedition för detta tema och tillhörande utlysning kommer senare att publiceras här.

Från slutet av juli 2023 till september 2023 genomför isbrytaren Oden en forskningsexpedition till Euroasiatiska Arktiska Oceanen och Transpolardriften. Expeditionens fokus blir att studera kopplingar mellan euroasiatiska grundhav och arktiska djupbassänger för klimat-kryosfär-kolkretslopp-miljöföroreningar, EURASIAN ARCTIC C4.

Geographical focus area and research topic

The EURASIAN-ARCTIC C4 research will build on earlier efforts and expand also in several new geographical areas. The preliminary expedition route is so far planned and divided into two parts that extend to the north eastern part of the Arctic Ocean.

Part 1: The Barents-Kara-Laptev Seas slopes and troughs.

The expedition follows the Atlantic Water into the Arctic. The cruise track will criss-cross eastward along the Barents-Kara-Laptev Sea slope systems with central focus to investigate slope methane hydrate systems and the warming Atlantic Water plume. The outer parts of the Kvitöya, Franz Victoria, St Anna and Voronin Troughs will be studied for land-exported organic matter and contaminants, shelf-processed CH4 and ocean acidification. These systems are the receptors of the great rivers Ob and Yenisey that export material from the West Siberian Lowland; the world’s largest wetland. Sediment cores will unearth past dynamics of the Atlantic Water Mass, methane, sea ice extent and export of old permafrost carbon.

Part 2: Two Transpolar Drift transects through the high Arctic Ocean sea ice system: lines from the Laptev Sea slope to the North Pole and back to the Kara Sea slope

These two high Arctic transects will enable a diversity of EA-C4 studies. These include the sources, dispersal, fate and effects of matter exported from the Laptev and the Kara Seas in the Transpolar Drift. The program will investigate both Dense Water Cascading and Atlantification, and how these affect the stability of the vertical heat exchange towards the sea ice. The transects will also serve multiple studies of the melting sea ice system, such as changes in ice/snow albedo due to light-absorbing impurities (LAI) e.g., black carbon (BC) aerosols, ice-rafted debris (IRD), colored dissolved organic matter (CDOM), and microbes, possibly including deployment of small research teams on larger ice floes.

Map of the north-eastern Arctic Ocean with the planned route for the I/B Oden EA-C4 expedition (black dashed line).
Map of the north-eastern Arctic Ocean with the planned route for the I/B Oden EA-C4 expedition (black dashed line).
System cartoon illustrating key Arctic Ocean cryosphere-climate-carbon-contaminant-circulation components to be addressed by the expedition.
System cartoon illustrating key Arctic Ocean cryosphere-climate-carbon-contaminant-circulation components to be addressed by the expedition.

The Eurasian-Arctic C4 expedition builds on the findings and results from international research expeditions and programs over the past decade such as the International Siberian Shelf Study (ISSS) and the Swedish-Russian-US Arctic Ocean Investigation of Climate-Cryosphere-Carbon Interactions (SWERUS C3), as well as assessments such as the IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate.

The expedition aims to address several Grand Challenges in current climate change and Arctic research: the functioning, interlinkages and responses of the Ocean, the Biogeosphere and the Cryosphere systems during current and historical climate changes.

Snabba fakta

Slutet av juli 2023 - september 2023

Fartyg: Isbrytaren Oden

Plats: Euroasiatiska Arktiska Oceanen och Transpolardriften

Expeditionen Eurasian Arctic C4 ingår i ett större tema

Förutom expeditionen med IB Oden omfattar temat ett flertal landbaserade komponenter som fjärranalys, atmosfäriska observatorier, databasutveckling, avancerade molekylära/isotopanalyser och olika modelleringsaktiviteter.

Eurasian-Arctic C4 lägger redan från början en stark tonvikt på interaktioner mellan forskare och politiska beslutsfattare med planerade aktiviteter såsom en syntesrapport om observationsbaserade tillstånd för Tipping Points i polarhavet (till exempel kollapsande metanhydrater, allvarlig havsförsurning, minskande havsis, utsläpp av metan), policy briefs, informations- och diskussionsmöten samt bidrag till sessioner och utvärderingar som ska ge underlag till policybeslut för en hållbar utveckling.

Arbetet med teman handlar också om att fältoperationer (samt icke fältgående forskning) binds till storskaliga teman som arbetas fram av forskare tillsammans och i samverkan med Polarforskningssekretariatet. Arbetssättet går under namnet Polarforskningsprocessen