Foto: Anna-Karin Landin

Data från Abisko naturvetenskapliga station

Vid Abisko naturvetenskapliga station har det gjorts mätningar sedan år 1913. Det sker även kontinuerlig datainsamling i den omgivande miljön, bland annat vid våra fältstugor. Nedan kan du ta del av öppna data via databaser eller via angiven kontaktadress.

Vår meteorologiska station vid Abisko naturvetenskapliga station har gjort mätningar sedan år 1913. För närvarande genomför vi mätningar av: lufttemperatur, nederbörd, marktemperatur, lufttryck, luftfuktighet, vindhastighet, vindriktning, snödjup, soltid, solstrålning, långvågsstrålning, PAR, Torneträsks istjocklek.

För att få tillgång till stationens väderdata (kostnadsfritt) eller nederbördskemi (del av nederbördskemiska nätet, IVL), kontakta ans-data@polar.se

Datamängder

Abisko naturvetenskapliga station.
Abisko naturvetenskapliga station. Foto: Niklas Rakos.
Vattenprov hämtas från Miellejohka
Niklas Rakos hämtar vattenprov från Miellejohka. Foto: Anna-Karin Landin.

Miellejohka – Abisko

Miellejohka är en jokk som går mellan Lapporten (sjön Čuonjájávri, 950 meter över havet) och Torneträsk.

Mätstation på fjället Nuolja.
Mätstation på fjället Nuolja. Foto: Gabriella Wagström.
Fältstuga och väderstation i Latnjajaure, Abisko.
Fältstugan och väderstationen i Latnjajaure. Foto: Niklas Rakos.

Latnjajaure – Abisko

Vid sjön Latnjajaure finns bland annat en väderstation och en fältstuga. Här genomförs ett antal långtidsförsök, som International Tundra Experiment (ITEX). Platsen nås med helikopter året runt, sommartid till fots och vintertid med snöskoter via Låktatjåkka.

Erik Lundin tar ett vattenprov i Almbergasjön.
Erik Lundin tar ett vattenprov i Almbergasjön. Foto: Niklas Rakos.

Almbergasjön – Abisko

Kemiska och fysiska variabler samt bakgrundsdata.

Kontakta ans-data@polar.se för att få tillgång till data från Almbergasjön.

ICOS-stationen i Stordalen.
ICOS-stationen i Stordalen. Foto: Anna-Karin Landin

Stordalen – Abisko

Monitoringinfrastrukturen i Stordalen omfattar meteorologi, strålnings- och gasfluxmätningar.

Fältstugor i Abisko

Om SITES

SITES, Swedish Infrastructure for Ecosystem Science, är en nationell infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning. SITES ska bidra till att attrahera och främja högkvalitativ forskning genom långsiktiga mätningar och experiment utförda i fält samt genom att tillgängliggöra data.


Kärnan i SITES är nio starka och välutvecklade fältforskningsstationer som representerar en rad svenska klimatzoner och naturtyper, inklusive jordbruksmark, skog, våtmarker, sjöar och vattendrag. SITES erbjuder forskare vid landets alla lärosäten och forskningsinstitut välfungerande och allmänt tillgängliga infrastrukturer för fältbaserad forskning. SITES driver flera långsiktiga mät- och datainsamlingsprogram vars resultat görs fritt tillgängliga.

Om ICOS

The Integrated Carbon Observation System, ICOS provides standardised and open data from more than 140 measurement stations across 13 European countries. The stations observe greenhouse gas concentrations in the atmosphere as well as carbon fluxes between the atmosphere, the land surface and the oceans. Thus, ICOS is rooted in three domains: Atmosphere, Ecosystem and Ocean.

How to cite data from ICOS Sweden

Data from ICOS Sweden stations are open under the Creative Commons Attribution 4.0 International License following the FAIR principles. We thus require a proper reference and citation of the ICOS data, using the exact citation (including the provided doi or pid) as provided by ICOS. If the main content of a scientific paper is based on data from ICOS Sweden stations, please, acknowledge the Swedish Research Council (SRC) who co-finances ICOS Sweden under the grant number 2019-00205 .

If using data from Abisko-Stordalen, please, acknowledge additionally the Abisko Scientific Research station (ANS).

We kindly ask you to inform the data providers, traceable through the metadata connected to the provided DOI or PID, when the data are used for publication(s), and to offer them the possibility to comment and/or offer them co-authorship or acknowledgement in the publication when this is justified by the added value of the data for your results.