Träning i brant terräng

Arjen Stroeven klättrar medan Ola Fredin säkrar. Foto: Håkan Grudd

Efter den första fältkursen som hölls i Abisko i mars 2023 var det var det dags för en uppföljning. Denna gång genomfördes utbildningen i Stockholmsområdet. Under tre dagar i oktober tränade deltagarna bland annat på säkerhet i brant terräng.

Polarforskningssekretariatets fältkurser handlar om att öva på olika moment och färdigheter som krävs inför varje enskild expedition, därför kan innehållet också variera.

I årets Antarktisexpedition DML 2023/24 medverkar tre forskare från Stockholms universitet som kommer att arbeta på nunataker – bergstoppar som sticker upp ur istäcket. Målet är att ta prover av berggrund och stenblock. Terrängen är krävande och det finns risk för sprickor och stenras. Därför ägnades en del av fältkursen till just träning i brant terräng.

Deltagarna tränade också på första hjälpen, att ta hand om skador i fält, hjärt- och lungräddning, att använda navigations- och kommunikationsutrustning och att vistas säkert på glaciärer.

Den 6 december reser de första expeditionsdeltagarna till Antarktis.

En person får sin fot lindad
Läkaren Karna Johansson lindar forskaren Jane Lund Andersens ”stukade” fot. Teknikern Peter Nilsson Söderholm och matansvarige Linda Klasson tittar på. Fotograf: Ola Eriksson
 Person klättrar på bergsvägg.
Teknikern Anders Hedlund klättrar medan forskaren Ola Fredin säkrar. Fotograf: Ola Eriksson

Publiceringsdatum: 30 Nov 2023