Väderobservationer hjälper oss förstå det arktiska klimatet

Odens fördäck med instrument som användes i projektet. Till vänster en laserscanner och ett mikrovågsinstrument. I mitten en molnradar och till höger fördäcksmasten med instrument i toppen. Foto: Michael Tjernström

Klimatet i Arktis förändras snabbare än någon annanstans på jorden, men klimat är genomsnittet av vädret. Väder utgörs av processer i atmosfären på skalor från meter till hundratals kilometer. Att förstå dessa processer förbättrar vår kunskap både om Arktis väder och om dess klimat. Hur luften rör sig och förändras över Arktis avgör hur moln formas och påverkar havsytans energibudget, vilken i sin tur avgör hur isen rör sig, smälter och fryser.

Det finns väldigt lite observationer av atmosfären över Arktiska oceanen. Ett mål med projektet Arctic Climate Across Scales (ACAS) är att bättre kunna observera Arktis atmosfär genom att utveckla plattformar för delvis oövervakad användning ombord på isbrytaren Oden. Det huvudsakliga syftet med ACAS var att observera nedre troposfärens vertikala struktur, det vill säga hur delen av atmosfären som ligger närmast jordytan är uppbyggd och vad som händer där. Mätningarna fokuserar på moln och utbytet av värme, gaser och rörelseenergi vid havsytan och sker med både instrument på plats och med fjärranalysinstrument. ACAS samarbetade också med Polar Prediction Project (PPP) och Year of Polar Prediction (YOPP), genom att dela observationer internationellt i nära realtid för att förbättra väderprognoser.

Närbild på mastens instrument, med ultraljudsvindmätare och analysinstrument för mätningar av det turbulenta flödet av vattenånga och koldioxid. Liknande instrument placerades på isen på en liten mast nära en öppen råk
Närbild på mastens instrument, med ultraljudsvindmätare och analysinstrument för mätningar av det turbulenta flödet av vattenånga och koldioxid. Liknande instrument placerades på isen på en liten mast nära en öppen råk. Foto: Michael Tjernström

Vi följde energiflödet vid havsytan från säsongens issmältning till frysningen som påbörjades i början av september. Våra första resultat visar, tvärtemot vad man kan tro, att havsytan förlorar värmeenergi och temperaturen faller när moln skingras och solinstrålning ökar. Detta beror på molnens effekt på värmeutstrålningen.

John Prytherch ser till instrumenten genom att använda hissen som monterats bakom masten
John Prytherch ser till instrumenten genom att använda hissen som monterats bakom masten. Foto: Michael Tjernström
Expeditionens meteorolog Nicke Juuso hjälper till med väderballongerna som släpptes var sjätte timme från helikopterplattan
Expeditionens meteorolog Nicke Juuso hjälper till med väderballongerna som släpptes var sjätte timme från helikopterplattan. Foto: Michael Tjernström

Michael Tjernström
Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet

Publiceringsdatum: 25 Sep 2018