Mot ny förståelse av is i arktiska moln

Isbrytaren Odens sjunde däck, med instrument för att samla in aerosoler. Foto: Grace Porter

Vädret i Arktis är ökänt för att vara svårt att förutse. Det beror delvis på att nuvarande modeller inte tar tillräckligt stor hänsyn till moln i blandad fas, vilket innebär att molnet innehåller både flytande vatten och is. Vad molnet innehåller är viktigt och påverkar molnets livslängd, nederbörd och egenskaper vad gäller strålning.

Vi vill ta reda på mer om de ovanliga partiklar, atmospheric ice-nucleating particles (INP), som gör att det bildas is i underkylda molndroppar. Att mäta INP i fält är nödvändigt för att veta var partiklarna kommer från. Då kan vi börja förstå hur förändringar i molnen kan förutsägas, och den effekt de har på det arktiska klimatet.

Ballong i luften, med mängder av specialbyggda instrument för att samla in aerosoler
Ballong i luften, med mängder av specialbyggda instrument för att samla in aerosoler. Foto: Grace Porter

Vi använde olika instrument, däribland specialbyggda, för att samla in aerosoler. Vi mätte sedan koncentrationen av INP på olika höjd, från isens yta till ovan molnen, för att upptäcka var partiklarna fanns och var de kan ha kommit från. För att utforska närmast potentiella källa till partiklar undersökte vi havsvattnet och isen. Proverna analyserades med instrument som kan upptäcka vid vilken temperatur underkylda droppar fryser och utifrån det kunde koncentrationen av INP räknas ut.

Dessa mätningar mellan himmel och hav kommer att användas för att ta reda på om koncentrationen av INP är det som avgör molnens egenskaper, och ännu viktigare, var partiklarna kommer från.

Grace Porter
University of Leeds

I containerlaboratoriet analyserades proverna
I containerlaboratoriet analyserades proverna. Foto: Grace Porter
Ballongplats ute på isen. På ballonger som sitter fast vid marken fästs mätinstrument. På så sätt kan de hållas på en viss höjd för att sedan tas ned
Ballongplats ute på isen. På ballonger som sitter fast vid marken fästs mätinstrument. På så sätt kan de hållas på en viss höjd för att sedan tas ned. Foto: Mike Adams

Publiceringsdatum: 25 Sep 2018