Hur påverkas mikroorganismer i havsisen av havsförsurning?

Havsiskärnorna delas upp ute på isen direkt efter de har samlats in. Sedan placeras bitarna de i gastäta påsar. Foto: Karin Alfredsson

Havet absorberar ungefär en tredjedel av den koldioxid som släpps ut i atmosfären varje år och upptaget av koldioxid sänker havsvattnets pH-värde – en process som kallas havsförsurning. Havsförsurning förekommer över hela jorden, men effekterna kommer att vara störst i de kalla polarområdena på grund av den lägre buffertkapaciteten hos havsvattnet i dessa regioner.

Havsisen är en viktig livsmiljö för mikroorganismer, främst mikroskopiska alger och bakterier, som utgör basen i den arktiska näringskedjan och producerar föreningar och partiklar som kan påverka molnbildningen. Att förstå effekterna på livet i havsisen är nödvändigt med tanke på den potentiellt viktiga roll mikroorganismerna har för den arktiska näringsväven och biogeokemiska cykler.

Under expeditionen Arctic Ocean 2018 genomförde vi både experiment ombord och fältobservationer för att studera hur havsförsurning påverkar mikrobiella samhällen i den högarktiska havsisen. Vi samlade in iskärnor på olika platser och utsatte de för olika koldioxidnivåer för att bättre förstå hur uppbyggnad och produktion av mikrobiella sammansättningar i havsisen kan komma att förändras i framtiden. Proverna analyseras för närvarande i laboratorier i USA och Sverige, en process som kommer att ta flera månader innan vi vet hela resultatet av experimenten.

Anders Torstensson
University of Washington

Stöd

  • National Science Foundation
  • Vetenskapsrådet
Iskärnebitar förpackas tillsammans med havsvatten med olika koldioxidhalt och förvaras kallt i fartygets labb (–1,8 °C).
Iskärnebitar förpackas tillsammans med havsvatten med olika koldioxidhalt och förvaras kallt i fartygets labb (–1,8 °C). Foto: Anders Torstensson

Publiceringsdatum: 25 Sep 2018