Att identifiera molnkärnor vid Nordpolen

I vårt projekt samlade vi in luftprover via den korta, tjocka cylindern i mitten av bilden. Luften sugs genom det långa röret in till ett labb där instrumenten finns. Inloppen placerades så högt och så långt fram som möjligt för att fartyget ska påverka luften så lite som möjligt. Foto: Michael Lawler

Moln är ett viktigt, anmärkningsvärt inslag i vår atmosfär. De omfördelar vatten genom nederbörd och de påverkar planetens yttemperatur genom att absorbera, reflektera och till och med utsända strålning. Ytemperaturen vid Nordpolen kan ändras med flera grader beroende på om det finns moln eller inte! Det kanske låter förvånande, men det är faktiskt varmare när det finns moln eftersom de fungerar som en filt som stänger inne värmen. De här effekterna är viktiga eftersom Arktis förändras snabbt på grund av klimatförändringarna, och återkopplingar mellan moln och is kan antingen förstärka eller dämpa uppvärmningen i Arktis.

Moln består av miljarder enskilda vattendroppar eller iskristaller, och var och en av dessa började som en partikel av något annat än vatten. Vi pratar om en grupp partiklar som hålls svävande i luften, så kallade aerosoler, och de här aerosolpartiklarna är nödvändiga för att bilda de moln vi ser i vår atmosfär. Men var kommer de ifrån och vad består de av?

Det finns många sorter. I kontinentala områdena består mycket av aerosolen av föroreningar orsakade av människan. Vi genererar helt enkelt mycket partiklar genom att bränna saker. Över haven genereras havsspray. Denna aerosol innehåller havssalt, men också organiska föreningar. Det allra nordligaste området på vår planet, Högarktis, är ganska speciellt. Här kan aerosolkoncentrationerna, särskilt på sommaren, vara så låga att det inte räcker för att bilda moln. Det finns nästan ingen mänsklig påverkan och isen förhindrar stora brytande vågor från att generera havsspray. Så molnen och klimatet i det här området är mycket känsliga för små förändringar i antalet aerosolpartiklar. Men med så få uppenbara källor, var kommer de egentligen ifrån?

Målet med vårt projekt var att ta reda på det. Vi använde en anpassad masspektrometer, som kan känna av små mängder aerosolmaterial, för att vi ska kunna identifiera de processer som genererar molnbildande partiklar i det här området. Vi samlade in och analyserade luftprover hela dagarna, varje dag i ungefär två månader. Den mest grundläggande frågan vi försöker svara på är om aerosolen bildas i atmosfären av enskilda molekyler som fäster ihop eller genom utstötning av fast material direkt ut ur havsytan. Våra preliminära resultat tyder på att båda typerna av processer troligtvis är viktiga för att bilda den arktiska aerosolen.

Michael Lawler
University of California, Irvine

Stöd

  • National Science Foundation
  • Office of Polar Programs
  • Polarforskningssekretariatet (logistiskt stöd)

Publiceringsdatum: 25 Sep 2018