Nordpolen

Vi lämnade Longyearbyen den 1 augusti efter att ha haft en svensk valförrättning ombord på Oden. Under relativt goda väderförhållanden nådde vi vår första isstation vid iskanten 3 augusti. Forskarna hade efterfrågat en forskningsstation i zonen där öppet hav övergår till fast havsis, den så kallade Marginal Ice Zone.

Definitionen av Marginal Ice Zone, MIZ, är att det är cirka 10 procent istäckning. Detta är en viktig referenspunkt för många av projekten ombord som fokuserar på isens betydelse för molnbildningen och de processer som styr gasutbytet mellan vatten och atmosfär. I MIZ gjordes tre CTD-kast för att samla in vatten till olika mätningar, analyser och experiment samtidigt som en 24 timmar lång luftmätningsstation pågick.

Från iskanten har vi sedan färdats norrut mot Nordpolen. För att kunna mäta de luftmassor som färdats över den rena arktiska havsisen, vill vi komma norr om de luftströmmar som för med sig luft som dragit över Ryssland och är antropogent påverkad. Det vi söker är ett tillräckligt stort och stabilt isflak som kan hålla oss under fem veckor för en stationär forskningsstation så att vi kan minimera Odens egna utsläpp genom att slå av alla huvudmaskiner.

Söndagen 12 augusti nådde vi vår nordligaste position vid Nordpolen och hade en forskningsstation där vi samlade vatten, borrade iskärnor och gjorde luftmätningar. Med helikopterns hjälp letar vi efter ett lagom stort isflak med den rätta issammansättningen, hanterbara avstånd mellan de olika potentiella forskningslokalerna och med möjlighet att förtöja Oden i två alternativa vindriktningar.

Så fort vi hittat det rätta isflaket kommer vi att påbörja mobiliseringen av de olika forskningslokalerna. Det som brådskar mest är att få igång mätningarna vid en så kallad Open Lead, det vill säga en större råk med öppet vatten där fokus ligger på att mäta processen då bubblor i vattnet stiger till ytan, spricker och frigör olika gaser till luften. Vi räknar med att det öppna vattnet kommer att börja återfrysa ungefär 1 september och därför är dessa mätningar prioriterade i början av forskningsstationen.

 

Åsa Lindgren

Polarforskningssekretariatet

Odens rutt från Svalbard.
Odens rutt från Svalbard. Karta: Ian Brooks

Publiceringsdatum: 13 Aug 2018