Arctic Ocean Paleoceanography, ArcOP 2022

Vid södra Lomonosovryggen i Norra ishavet, djupt under havets botten, finns historiska lager av sediment som spelar en avgörande roll för vår förståelse av de globala klimatförändringarna. På uppdrag av European Consortium for Ocean and Research Drilling, ECORD, ska Polarforskningssekretariatet koordinera en komplex, internationell forskningsexpedition som kan ge svar på hur klimatet förändrats under 50 miljoner år.

Expeditionen ArcOP som var planerad till augusti-september 2022 skjuts tyvärr upp två till tre år. Anledningen är osäkerheten kring säkerhetsläget för expeditionens genomförande. 

Läs mer: https://www.ecord.org/postponement-of-arcop-iodp-expedition-377/

Norra ishavet spelar en central roll i de pågående klimatförändringarna eftersom Arktis är den region som är mest påverkad av global uppvärmning, samtidigt påverkas hela planeten av det som sker i Arktis. Trots detta vet forskare fortfarande ganska lite om områdets klimathistoria.

Uppföljare till expeditionen ACEX

Forskningsexpeditionen Arctic Ocean Paleoceanography, ArcOP, som ska äga rum i augusti till september 2022, är en uppföljning på den lyckade expeditionen ACEX som genomfördes 2004 och koordinerades av Polarforskningssekretariatet. Många svenska polarforskare deltog och expeditionen blev starten på en ny era inom arktisk klimatforskning.

Med ArcOP tas nästa steg i att försöka rekonstruera historiska klimatförändringar i Arktis. De sedimentkärnor som kommer att hämtas upp blir viktiga pusselbitar när forskarna ska förstå känsligheten hos jordens klimatsystem med avseende på olika parametrar, till exempel koldioxid. Därmed kommer man att med bättre tillförlitlighet kunna förutsäga framtida klimatförändringar, på såväl regional som global nivå. Den internationella forskargruppen, där svenska forskare ingår, leds av professorerna Rüdiger Stein vid University of Bremen i Tyskland och Kristen St. John vid James Madison University i USA.

Från växthusvärld till istidsvärld

Forskningsexpeditionen kommer att utforska ett kritiskt tidsintervall i jordens historia som sträcker sig över perioden när det skedde stora förändringar i det globala klimatet för 33 miljoner år sedan, något som brukar beskrivas som övergången från en växthusvärld till en istidsvärld. Under expeditionen kommer marina sedimentkärnor på sammanlagt cirka 900 meter att tas upp från platser på södra Lomonosovryggen i Norra ishavet. Detta görs med hjälp av ett vetenskapligt borrfartyg som skyddas från den arktiska packisen med hjälp av två isbrytare som håller undan isflak i området, där en av dessa är den svenska isbrytaren Oden.

Karta: ECORD

Snabba fakta

Augusti till september 2022

Marina borrkärnor: 2 på sammanlagt 900 meter

Co-Chief Scientists: Rüdiger Stein och Kristen St. John

Samverkan

  • Den drygt sju veckor långa forskningsexpeditionen genomförs inom International Ocean Discovery Program, IODP, som är en del av the European Consortium for Ocean Research Drilling, ECORD.
  • IODP är ett internationellt marint forskningsprogram som stöttas av 23 länder.
  • Polarforskningssekretariatet samarbetar med Arctic Marine Solutions i genomförandet och med Sjöfartsverket för nyttjandet av isbrytaren Oden.
Pressmeddelande: Expedition ska avslöja hur klimatet förändrats under 50 miljoner år

- Vi är glada över förtroendet att tillsammans med ECORD få koordinera en expedition som har så stor vetenskaplig betydelse när det gäller att förstå klimatförändringarna, säger Katarina Gårdfeldt, direktör vid Polarforskningssekretariatet.