Deltagare

Håkan Grudd

Håkan Grudd

Expeditionsledare / Expedition leader

Ola Eriksson

Ola Eriksson

Bitr. expeditionsledare och logistikansvarig / Assistant expedition leader and logistics manager

Svante Zachrisson

Svante Zachrisson

Bitr. logistikansvarig / Assistant logistics manager

Anders Hedlund

Anders Hedlund

Tekniker / Technician

Andreas Bergström

Andreas Bergström

Tekniker / Technician

Karna Johansson

Karna Johansson

Läkare / Doctor

Linda Klasson

Linda Klasson

Mat och logistik / Mat och logistik

Arjen Stroeven

Arjen Stroeven

Forskningsledare / Research leader

Jane Lund Andersen

Jane Lund Andersen

Forskare / Researcher

Martim Mas e Braga

Martim Mas e Braga

Forskare / Researcher

Peter Nilsson Söderholm

Peter Nilsson Söderholm

Tekniker/Technician

Agnetha Folestad

Agnetha Folestad

Läkare/Doctor