Nyheter

Webbsändning från AOS i Helsingfors

9/4 2014

I dag inleds Arcting Observing Summit (AOS) i Helsingfors. Det går att följa konferensen genom Arctic Hub, som webbsänder från AOS 9–11 april.

Arctic Hub

Utlysning från INTERACT

2/4 2014

INTERACT är ett europeiskt program som ger forskare möjlighet att arbeta vid forskningsstationer i Arktis. I en ny utlysning tar INTERACT emot ansökningar för arbete vid forskningsstationerna Toolik Field Station och Barrow Environmental Observatory i Alaska. Sista ansökningsdag är 30 april 2014.

Läs mer om INTERACT-utlysningen

Ny delrapport från FN:s klimatpanel (IPCC)

1/4 2014

FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC fortsätter rapporteringen i sin femte vetenskapliga utvärdering. Den 31 mars presenterades delrapport 2, som behandlar klimatförändringens effekter, vår sårbarhet och möjligheterna till anpassning.

Läs mer på SMHI:s webbplats

Svårtillgängliga havsområden kan studeras genom ny satsning på infrastruktur

27/3 2014

Med stöd från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse skapas nu en nationell infrastruktur för att studera förhållanden i havsområden som är svårtillgängliga med konventionell teknik. Göteborgs universitet, Chalmers och Stockholms universitet står bakom konsortiet MUST, Mobile Underwater System Tools, som tilldelas 38 miljoner kronor.

Hållbar sjöfart i Arktis

26/3 2014

Två möten, med syfte att flytta fram positionerna för en utveckling av hållbar sjöfart i Arktis, hölls i London 11–12 mars. Det första mötet, Sustainable Arctic shipping and marine operations, arrangerades av Utrikesdepartementet i Sverige i samarbete med Polarforskningssekretariatet och med stöd från Nordiska ministerrådet.

Nyheter från Polarforskningssekretariatet

25/3 2014

Ett nytt nummer av Polarnytt finns ute nu. Läs bland annat om Vårexpedition till Arktis, Avslutad Antarktissäsong, Beslut om Stöd i mindre omfattning, Hållbar sjöfart i Arktis m.m.

Polarnytt nr 3, mars 2014

Beslut om Stöd i mindre omfattning

24/3 2014

I den senaste utlysningen om Stöd i mindre omfattning (SiMO) har följande forskningsprojekt antagits för fortsatt planering:

  • Rekonstruktioner av förändringar i klimat och hydrologi med hjälp av stabila isotoper i sjösediment
    Gunhild Rosqvist, Stockholms universitet
  • Rekonstruktion av den oceanografiska och klimatologiska historien i Framsundet
    Sam Fredriksson, Göteborgs universitet

Innebörden av stödet kommer att utvecklas i dialog mellan Polarforskningssekretariatet och den sökande.

Arctic Biodiversity Congress 2014

19/3 2014

Arctic Biodiversity Congress hålls i Trondheim 2–4 december 2014. Syftet är att främja bevarande och hållbart nyttjande av Arktis biologiska mångfald genom dialog mellan forskare, ursprungsbefolkningar, beslutsfattare, näringsliv och organisationer. Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF), Arktiska rådets arbetsgrupp för biologisk mångfald, efterlyser nu individer och organisationer som kan bidra med presentationer, postrar eller förslag på sessioner under kongressen.

Skicka in programförslag

Sidor

SWERUS-C3

SWERUS-C3 är en internationell forskningsexpedition som ska genomföras under sommaren 2014 med isbrytaren Oden i Arktiska oceanen.

Trolls flygfält, Antarktis. Foto: Sheila Kirkwood

Här finns de senaste expeditionsrapporterna från de polarforskare som arbetar ute i fält just nu.

Polarnytt

Här finns det senaste numret av nyhetsbrevet Polarnytt. Beställ gärna en prenumeration, så kommer Polarnytt direkt till din e-post 6–8 gånger per år.

Lättläst

Webbplatsens lättlästa sidor har blivit certifierade. Detta innebär att informationen på de lättlästa sidorna är tillgänglig för personer med lässvårigheter. Informationen är lättläst beträffande innehåll, språk, form och bild.

Foto: Veijo Pohjola

Publicerade resultat av svensk polarforskning sedan 1993 finns samlade i vår polarbibliografi. Bläddra och sök på till exempel författarens namn, personnamn, publikationens titel, geografiska namn, polarexpeditioner och ämnesspecifika sökord.