Isbrytaren Oden i Norra ishavet
Isbrytaren Oden under expeditionen SAS 2021

Utlysning: Autonoma mätningar eller test av vetenskaplig utrustning på I/B Oden 2022

Forskare ges möjlighet att använda autonom forskningsutrustning eller testa utrustning under högarktiska förhållanden. I/B Oden kommer att vara ett av tre fartyg i en forskningsexpedition till Lomonosovryggen – Expedition 377, Arctic Ocean Paleoceanography (ArcOP), under International Ocean Discovery Program (IODP). Preliminära datum för expeditionen är 1 augusti–20 september 2022.

Bakgrund till ArcOP 2022

Det övergripande målet för expeditionen är att rekonstruera historiska klimatförändringar i Arktis. De sedimentkärnor som kommer att hämtas upp blir viktiga pusselbitar när forskarna ska förstå känsligheten hos jordens klimatsystem med avseende på olika parametrar, till exempel koldioxid. För mer information, se: https://www.ecord.org/expedition377/summary/

Expeditionens operativa upplägg kan sammanfattas med att tre fartyg deltar med olika uppgifter men samma mål: att ta upp marina sedimentkärnor på sammanlagt 900 meter. För att uppnå detta måste borrfartyget Dina Polaris vara på plats i cirka 30 dagar. Under borraktiviteterna är det av yttersta vikt att Dina Polaris skyddas från drivande isflak. Ishanteringen kommer att genomföras av den ryska isbrytaren Victor Chernomyrdin och svenska isbrytaren Oden.

Möjligheter för datainsamling

Victor Chernomyrdin kommer att bryta större isflak längre bort från borrfartyget, medan Oden kommer att placeras närmare Dina Polaris för att bryta upp de mindre isflaken. Detta innebär att det inte är möjligt att planera för ett omfattande vetenskapligt program ombord på Oden eftersom det kommer att finnas mycket begränsad (om någon) fartygstid dedikerad för provtagning som inte kan göras med kort varsel. Dessutom kan både vatten och luft vara förorenade av de andra fartygen. Vi ser trots detta att det finns möjligheter till ett opportunistiskt förhållningssätt att samla in data.

The drilling vessel, Dina Polaris, will be protected from larger ice floes by the two icebreakers Oden and Victor Chernomyrdin.
The drilling vessel, Dina Polaris, will be protected from larger ice floes by the two icebreakers Oden and Victor Chernomyrdin.

Forskare med autonoma mätningar som vill ta provdata från Högarktis är välkomna att ansöka om instrumentering ombord på Oden. Med "autonom" avses här utrustning som kräver högst fem timmars teknisk support per vecka i form av hjälp från en av sekretariatets tekniker.

Forskare med en begäran om att testa instrument för framtida expeditioner är välkomna att ansöka om testning på Oden under ArcOP 2022. Utrustningen ska vara klar att installera och kompatibel med Odens uppdrag under ArcOP 2022, d.v.s. att skydda borrfartyget Dina Polaris från inkommande isflak.

Ansökan

Vänligen skicka in din ansökan via e-post till office@polar.se, använd ämnesraden: Ansökan om autonoma mätningar eller test av utrustning på Oden Dnr 2022-34.
Skicka in din ansökan senast 31 mars 2022 med följande bilagor:

• Beskrivning av aktuell forskning och utrustningen
• CV
• Stödbrev från din handledare och/eller avdelningschef

Kontakt

Ifall du har frågor om utlysningen eller specifika frågor om I/B Oden går det bra att kontakta Åsa Lindgren, asa.lindgren@polar.se, 070-785 56 01.