Kommande utlysning: ARTofMELT – expedition till Norra ishavet 2023

Oden utanför Sherard Osbornfjorden, som förbinder Ryderglaciären till Lincolnhavet. Foto: Martin Jakobsson.

Information om expeditionen är preliminär.

Expeditionens namn

Varmluftstransport och inledningen till smältsäsongen – ARTofMELT.

Expeditionen är inriktad på att studera effekter av episodisk transport av varm och fuktig luft från mellanbreddgraderna till Arktis, med fokus på initieringen av sommarens smältsäsong.

Expeditionsperiod

April – maj, 2023.

Geografiskt område

Den nordatlantiska delen av det istäckta Norra ishavet, relativt långt norrut från iskanten. Med hjälp av specialiserade väderprognoser kommer IB Oden i förväg förflytta sig till en position där en varmluftsepisod förväntas, så att den kan studeras i detalj med instrument på plats och med fjärranalys. Observationer som tagits mellan händelserna ger ett utgångsvärde, en basnivå. De flesta observationer från Oden kommer att utföras ombord på fartyget, men med möjligheter till kortare isbaserade observationer, både när fartyget står still i väntan på att en varmluftsepisod ska inträffa, samt med helikopter under transiteringar som framgångsrikt gjorts under tidigare expeditioner.

Forskningsområden

Att förstå samspelet mellan mellanbreddgraderna och Arktis samt vad som händer när havssmältningen startar är central för många arktiska vetenskapliga discipliner:

  • Atmosfärsvetenskap: meteorologi, atmosfärisk kemi, aerosoler, aerosol-moln interaktioner och transport av luftföroreningar
  • Fysik och snökemi när smältan börjar
  • Havsisfysik; isrespons på en föränderlig budget för ytenergi
  • Blandning i övre havet och värmeöverföring från isen och nedåt
  • Marin kemi, biologi och biogeokemi
  • Kopplade vertikala flöden av energi, momentum, gaser och materia mellan alla ovanstående.

Kommande utlysning

En utlysning för projektansökningar till ARTofMELT-expeditionen (gäller operativt stöd från Polarforskningssekretariatet) planeras att öppna i slutet av 2021.