Isbrytaren Oden på expedition i Arktis
Ida Kinner

Data från isbrytaren Oden

Här hittar du meteorologiska data, oceanografiska data och skeppsdata som samlats in under expeditioner med isbrytaren Oden.

Vi använder isbrytaren Oden för forskningsexpeditioner i Arktis under sommartid. En expedition varar generellt mellan tre till sex veckor och med på expeditionerna följer svenska och internationella forskare. Ombord på Oden finns basutrustning som alltid är med på alla expeditioner som Polarforskningssekretariatet tillsammans med samarbetspartner ansvarar för. Det gäller meteorologiska parametrar såsom temperatur, vindhastighet och molnhöjd; oceanografiska parametrar såsom vattentemperatur, salthalt och konduktivitet; samt skeppsdata så som longitud, latitud och isbrytarens hastighet. Totalt finns cirka 150 sensorer ombord.