Kurser och seminarier

Kurser

2022 genomförs fältsäkerhetskurs tundra under vecka 24. Intresseanmälan görs via SiMO senast 15 april 2022.

Seminarier

Våra seminarier är en serie informella föredrag av och för gäster vid Abisko naturvetenskapliga station i samarbete med Climate Impacts Research Centre (CIRC) vid Umeå universitet. Föredragen handlar om planerad, pågående eller avslutad forskning i Abiskoområdet. Vi välkomnar både nya föredrag och föredrag som ursprungligen har tagits fram för andra möten.

Seminarierna hålls varje torsdag kl 20.00, juni–september, i stora föreläsningssalen. Veckodagen är flexibel, så meddela oss om du vill hålla ditt föredrag en annan dag istället. Föredragen är vanligtvis 20–45 minuter långa, men vi erbjuder också möjligheten till gruppseminarier med flera korta (10–15 min) presentationer.

Alla gästforskare är välkomna att delta i dessa seminarier för att främja den vetenskapliga diskussionen vid forskningsstationen. Kontakta ans@polar.se för mer information och för att anmäla dig som föredragshållare.