Abiskoögat – med fokus på klimat

Klimatet har naturliga växlingar och variationer. Dessa växlingar kan vara korta eller långa, och dessutom kan naturens reaktionstid på förändringen också vara lång eller kort.

För att se om det skett en förändring av klimatet och dess konsekvenser krävs därför många års mätningar av temperatur, nederbörd och långsiktig forskning.

De långa mätserierna från Abisko naturvetenskapliga station används av forskare från hela världen som studerar fenomen och processer i vår fjällmiljö.

Om Abiskoögat

Alla figurer under rubriken Mätserier i rutan till höger är baserade på studien A new climate era in the sub-Arctic: Accelerating climate changes and multiple impacts.

Tack till alla forskare som delat med sig av sin forskning:

  • Magdalena Lundgren (Trädgränser)
  • Margareta Johansson, Lunds universitet (Marktemperatur)
  • Maria Hållmarker (Skogsgränser)
  • Nils Åke Andersson (Flyttfåglar)
  • Rien Aerts, VU University Amsterdam
  • Rik Van Bogaert, Ghent University
  • Torben R. Christensen, Lunds universitet (Marktemperatur)
  • Zhenlin Yang, Oregon State University

Abiskoögat har tagits fram i samarbete med Länsstyrelsen i Norrbotten.

 

Foto: Anna-Karin Landin