Isbrytaren Oden under expeditionen SAS 2021. Foto: Maria Samuelsson

Utlysning av konstnärsstipendium till expeditionen ArcOP 2022

För expeditionen Arctic Ocean Paleoceanography, ArcOP 2022, utlyser vi nu en plats på isbrytaren Oden för en bildkonstnär, gärna måleri, ej fotografi eller film. Polarforskningssekretariatet står för resor och uppehälle samt viss säkerhetsutrustning. Inga arvoden, löner eller ersättning för arbetsutrustning utgår. 

– Ansökan är stängd –

Bakgrund

Polarforskningssekretariatet har sedan 1988 erbjudit konstnärer att delta i forskningsexpeditioner till polartrakterna. Allt sedan människan började resa till polartrakterna har konstnärer varit med som deltagare i expeditioner, från början för att arbeta med illustration och dokumentation, så att det på hemmaplan kunde redovisas vad expeditionen hade upplevt. Polarforskningssekretariatet fortsätter denna tradition genom att erbjuda plats för konstnärer på forskningsexpeditioner. Under åren har konstnärsplatserna fyllts av personer som verkat inom de flesta av konstens domäner.

Expeditionen

I augusti till september 2022 genomför Polarforskningssekretariatet den internationella forskningsexpeditionen Arctic Ocean Paleoceanography (ArcOP 2022) på uppdrag av European Consortium for Ocean and Research Drilling (ECORD) och i samarbete med företaget Arctic Marine Solutions.

Vid södra Lomonosovryggen i Norra ishavet, djupt under havets botten, finns historiska lager av sediment som spelar en avgörande roll för vår förståelse av de globala klimatförändringarna. Syftet med ArcOP 2022 är att ta upp två marina borrkärnor på sammanlagt 900 meter. Med hjälp av dessa borrkärnor kommer forskarna förhoppningsvis kunna förklara hur klimatet förändrats under 50 miljoner år.

För att kunna hämta upp borrkärnorna från havets botten i Lomonosovryggen kommer tre fartyg att delta i expeditionen: det norska borrfartyget Dina Polaris, den ryska isbrytaren Viktor Chernomyrdin och den svenska isbrytaren Oden. Odens roll är att tillsammans med Viktor Chernomyrdin skydda Dina Polaris från isflak. Det ryska fartyget krossar de större isflaken som riskerar att störa borrningen som genomförs från Dina Polaris, medan Oden tar hand om de mindre isflaken närmast Dina Polaris.

Det är några saker du som konstnär bör känna till om ArcOP 2022:

  • Detta är en renodlad marin expedition, landstigningar är inte aktuella. Det är också en relativt stationär expedition i den mening att när fartygen väl nått det aktuella målområdet så kommer de att röra sig inom ett relativt snävt geografiskt område.

  • Ett filmteam har anlitats för expeditionen på uppdrag av ECORD och de kommer att producera en dokumentärfilm. Därför kan vi inte ta med konkurrerande aktiviteter såsom fotografering och filmskapande. Du kommer därför att behöva skriva på ett sekretessavtal med anledning av detta.

  • Eftersom huvudsyftet för Oden under denna expedition är att skydda borrfartyget från isflak så är forskningen mer begränsad jämfört med en traditionell Odenexpedition, men det kommer att finnas forskare ombord på Oden.

  • Konstnärens placering under expeditionen är på isbrytaren Oden.

Preliminär tidsplan

Expeditionen är planerad att genomföras under augusti och september 2022. Redan i slutet av juli kan det bli aktuellt för deltagarna att före expeditionen sitta i karantän cirka 1 vecka. Detta på grund av den pågående pandemin med covid-19.

Ombordstigning sker sannolikt i Tromsö cirka 1 augusti och därefter väntar en transitresa på cirka 10 dagar till den plats på Lomonosovryggen där borrningen ska ske under cirka 30 dygn. Därefter sker en återfärd till Tromsö där man beräknas kunna kliva av igen cirka 20 september. Om det blir en veckas karantän innebär detta att expeditionen blir cirka 8 veckor.

Konstnärsprogrammet

Inom ArcOP 2022 utlyser vi nu en plats på isbrytaren Oden för en bildkonstnär, gärna måleri, ej fotografi eller film. Den sökande konstnären bör uppfylla följande kriterier:

  • Konstnärlig högskoleutbildning.
  • Verksam i Sverige.
  • Deltagande i expeditionen kan endast erbjudas efter genomgången medicinsk undersökning efter instruktion av Polarforskningssekretariatet. Detta kommer även innebära krav på fullt genomgången vaccinering mot Covid-19.

Arbetsvillkor

Polarforskningssekretariatet står för resor och uppehälle samt viss säkerhetsutrustning. Inga arvoden, löner eller ersättning för arbetsutrustning utgår.

Konstnären ges arbetsutrymme ombord på isbrytaren Oden i samma mån som forskarna, dvs. i en arbetscontainer med tillgång till Odens lokala nätverk, el och arbetsbänkyta. Kommunikationen till och från expeditionen är mycket begränsad men det går att skicka e-post och i viss mån mindre datafiler.

Polarforskningssekretariatet ställer inga krav på ”dokumentation” av expeditionen. Konstnären disponerar fritt över sin produktion men Polarforskningssekretariatet förbehåller sig rätten att utan kostnad använda lämpligt material för sin externa kommunikation som webb, broschyrer, nyhetsbrev och sociala medier.

Ansökan

Konstnär som önskar delta uppmanas att sända in en detaljerad ansökan och en beskrivning av projekt att arbeta med under expeditionen. Vi vill också att den sökande beskriver sig själv, tidigare erfarenheter som kan vara till nytta för expeditionen samt sitt arbetssätt.

Det är också av stor vikt för oss att det redan i ansökan framgår hur deltagande konstnär planerar att sprida sina arktiska erfarenheter till en publik. Med konstnärsprogrammet strävar Polarforskningssekretariatet efter att med hjälp av professionella konstnärers uttryck främja intresset för polarområdena hos en publik som inte bara intresserar sig för forskarnas resultat.

Ansökan ska även innehålla bevis på examen från Konsthögskola.

Arbetsprover

Skicka arbetsprover i digital form; skisser eller bilder av målningar och annat som kan vara av intresse för urvalsprocessen. Det går även bra att använda sig av länkar i stället för att skicka digitala filer.

Ansökan sänds till: Ansökan är stängd.

Läs mer om konstnärsprogrammet samt expeditionen på Polarforskningssekretariatets webbplats:
https://www.polar.se/expeditioner/konstnaersprogram/
https://www.polar.se/expeditioner/arcop-2022/

Frågor om konstnärsstipendiet kan skickas med e-post till office@polar.se

Beslut om deltagande tas under februari 2022 av Polarforskningssekretariatet efter att en jury bedömt ansökningarna och gett förslag. Därefter meddelas beslutet till alla sökande per e-post.