LASHIPA – Large Scale Historical Exploitation of Polar Areas

I områdena Bellsund, Van Mijenfjorden, Van Keulenfjorden, Reserchefjorden, Hornsund och Hedgehogfjellet (Spetsbergens östkust) genomförs LASHIPA 9 mellan 30 juli och 15 augusti. LASHIPA 9 utgör ett moment i datainsamlingen för det historisk-arkeologiska forskningsprojektet LASHIPA (Large Scale Historical Exploitation of Polar Areas). Dess syfte är att inhämta arkeologisk data från brittiska gruv- och prospekteringslager från tidigt 1900-tal på Spetsbergen. LASHIPA är ett forskningsprojekt inom ramen för det Internationella polaråret 2007–2008. Projektets övergripande syfte är att förklara utvecklingen av industri i polartrakterna från 1600-talet fram till i dag, liksom konsekvenserna av denna industri för den geopolitiska situationen i Arktis och Antarktis samt för den lokala miljön. I projektet samarbetar universitetsinstitutioner och forskningsinstitut från Sverige, Nederländerna, USA, Ryssland, Norge och Storbritannien.

Forskningsledare: Dag Avango, KTH, University of Groningen

Läs mer om LASHIPA-projektet

Sidansvarig: Webbredaktör Senast uppdaterad: 2011-09-23