DML – Dronning Maud Land

Årets expedition till Dronning Maud Land och de svenska forskningsstationerna Wasa och Svea har som huvudsyfte att återställa, reparera och utföra service på maskiner, fordon och byggnader. Arbetet planeras i nära samarbete med det finska Antarktisprogrammet FINNARP. Under en del av säsongen ska en svensk forskargrupp inriktad på atmosfärfysik medverka. Insamling av prover för ett projekt inom evertebratzoologi kommer att utföras av Polarforskningssekretariatets personal.

Wasa och Svea

Forskningsstationen Wasa byggdes på Vestfjella i Dronning Maud Land under 1988/89 års Antarktisexpedition. Stationen är belägen 73°03'S, 13°25'V på nunatakken Basen. I närheten ligger den finska stationen Aboa som tillsammans med Wasa utgör den så kallade Nordenskiöldbasen. Under Antarktissäsongen 2007/08 utgick och avslutades bandvagnstraversen JASE (Japansk-svenska Antarktisexpeditionen) vid Wasa.

Svea byggdes under 1987/88 års Antarktisexpedition och var den första svenska forskningsstationen i Antarktis sedan Maudheim 1949 och Snow Hill Station 1901. Svea ligger i Heimefrontfjella, cirka 40 mil från kusten, i nischdalen Scharffenbergbotnen på 74°35'S, 11°13'V. Svea används periodvis under fältsäsongerna och var huvudbas under 1992/93 års expedition.

Forskningen

Inom projektet MARA (Moveable Atmospheric Radar for Antarctica) ska mätningar av aerosoler utföras med hjälp av en rörlig atmosfärisk radar vid Wasa. Syftet med projektet är att öka förståelsen för aerosolprocesser och vågor i den mellersta atmosfären och att jämföra aerosoler i troposfären i Antarktis med Arktis. Forskningen kan också öka kunskapen om meteorologiska störningar kring Wasa och andra forskningsstationer i området. Under expeditionen kommer två forskare att arbeta inom projektet.

Under expeditionen ska Polarforskningssekretariatets personal ansvara för insamlingen av prover för studier av hjuldjurens utbredning (Bdelloid Rotifers from Antarctica). Dessa små djurplankton förflyttas lätt med vinden när vattnet de lever i torkar ut, men kan snabbt återhämta sig om de når nytt. Det är därför möjligt att hitta samma art av hjuldjur på flera platser i världen, med ett undantag: Antarktis. Här finns arter som inte förekommer någon annanstans. Frågan är hur det kommer sig att vissa arter som återfunnits i Antarktis även finns på andra platser i världen, medan andra inte gör det?

Forskningsledare: Sheila Kirkwood, Institutet för rymdfysik och Diego Fontaneto, Naturhistoriska riksmuseet.

Tidsplan

1 november: Avresa från Sverige
5 november: Inresa grupp 1
6–14 november: Förberedelser på Wasa
1 december: Inresa grupp 2
1 december–31 januari: Underhållsarbete vid Wasa och Svea
31 januari: Utresa grupp 1
1–15 februari: Utresa grupp 2

Sidansvarig: Webbredaktör Senast uppdaterad: 2012-02-03