Övriga projekt, SWEDARCTIC 2009

Projekt fjällräv – överlevnad hos fjällräv kopplat till bytesdjur och individuell variation

Inom ett tidigare bevarandeprojekt (SEFALO+) fångades och öronmärktes fler än 350 fjällrävsvalpar i de svenska fjällen mellan åren 2003–2008. I samband med märkningen togs DNA-prov samt i vissa fall parasitprov. För att förstå effekten av individernas genetiska och parasitologiska bakgrund på överlevnad och reproduktiv framgång kommer forskarna nu följa upp de märkta individerna. Förståelse för vad som styr överlevnaden är viktigt för att kunna verka för fjällrävens överlevnad.

Forskningsledare: Anders Angerbjörn och Tomas Meijer, Stockholms universitet

Isdynamik och massbalanstudier på Nordenskiöldbreen/Lomonosovfonna, Svalbard

Det råder allt mindre tvivel om att vi står inför en global uppvärmning. Det globala värmeregulatorsystemet fungerar så att överskottsenergin transporteras till polartrakterna i strävan att utjämna temperaturskillnaderna mellan polerna och tropikerna, och det är troligt att den största uppvärmningen kommer att ske i polarområdena. Då stora delar av polerna är täckta av landisar som idag binder potentiellt havsvatten, kommer uppvärmning av dessa områden att smälta isarna och med detta kommer havsnivån att stiga.

Inom projektet kommer de arktiska issystemens status att undersökas, för att i förlängningen kunna prognostisera hur isvolymerna ändras. Dagens isvolym ska mätas med geofysisk metodik, och ett antal stationer där variationer av isens massa registreras med geodetisk och meteorologisk metodik ska upprättas. Det senare ger en status på trenden av ismassans förändringar.

Forskningsledare: Veijo Pohjola, Uppsala universitet

RINK (Respons af Indlandsisen til Naturlige Klimaændringer)

Projektet RINK gör sin näst sista säsong under 2009. RINK syftar till att undersöka hur den grönländska inlandsisen har reagerat på tidigare varma perioder och hur den har påverkat människor som bott där. Hur har iskanten reagerat under tidigare varma perioder och hur hänger det ihop med havsisen dåtida utbredning och havets nivåförändringar? Och hur har inlandsisens rörelser påverkat den mänskliga anpassningen och migrationen i området?

Forskningsledare: Kurt H. Kjær, Köpenhamns universitet och Nicolaj Krog Larsen, Lunds universitet

Sidansvarig: Webbredaktör Senast uppdaterad: 2011-09-28